תכנית הפיתוח - עדכון 04/01/2015

זוהי תכנית פיתוח דינאמית, המבוססת על מסקנות אליהן הגענו תוך כדי תהליך אימות המודל והמדריך על בסיס מאגר האירועים.   

מקרא: בוצע,   לביצוע, שינויים רוחביים, נושאים בעבודה או בבדיקההסדר בטבלה הוא כרונולוגי, הפוך: מהתחתית, כלפי מעלה

3839

תאריך

אירוע

יוזם הדיון

הערה\ שאלה\ ביקורת

שיפור אפשרי במדריך או בתיקוף

סטאטוס ביצוע

יישום במדריך

יישום במאגר האירועים

               
4 בינואר 2015 תיקוף אירוע 60 אבי חסר בסיס תיאורטי לנושא ההטיות להתייחס לנושא ההטיות במודל החסינות    
4 בינואר 2015 תיקוף אירוע 60 אבי חסרה התייחסות לנושא הברבורים האפורים להוסיף מונח "איום מודחק", ולהתייחס אליו בהקשר של הטיות    
2 בינואר 2015 תיקוף דף צוות ניהול סיכונים אבי חסרה התייחסות לסיכוני הלקוח להוסיף דיון בסיכוני הלקוח לעומת סיכוני היצרן    
2 בינואר 2015 תיקוף אירוע 30 אבי חסר פרק מניעת הטיות בצוות הפיתוח להוסיף לשכבה 7 - צוות ניהול סיכונים, בשיתוף נציג הלקוח 2 בינואר 2015 נוסף דף צוות ניהול סיכונים  
2 בינואר 2015 תיקוף אירוע 46 אבי חסר פרק בדיקות בסיום תחזוקה להוסיף לשכבה 2 - מניעת איומים 2 בינואר 2015    
2 בינואר 2015 בתהליך התיקוף אבי חלק מההנחיות הן כלליות מדי לסווג את ההנחיות: לתכן או לבדיקות    
1 בינואר 2015 שכתוב פרק המתודולוגיה אבי הארכיטקטורה אינה נראית היטב בקריאת התוכן להוסיף הסברים על יחידות החסינות למילון המונחים    
1 בינואר 2015 שינוי מבני בשכבות 2-3 אבי סעיף התרחישים מופיע במקום מאוחר מדי את סעיף התרחישים להעביר לפרק המתודולוגיה להחליט    
1 בינואר 2015 הגדרה של אילוצי תרחיש אבי אפשר להגדיר באמצעות תהליכים אופייניים להגדיר תרשימי מצבים ברמת מערכת, וההיטלים על מכלולים    
29 בדצמבר 2014 דוגמאות מבנק האירועים אבי דרך ההצגה אינה מתייחסת לדוגמאות נגדיות לכל טבלת דוגמאות, יש לצרף טבלת דוגמאות נגדיות המדגימה את מגבלות ההנחיות להחליט    
25 בדצמבר 2014 דוגמאות מבנק האירועים אבי קושי להחליט על רמת פירוט ההנחיות המשוייכות לדוגמאות לארגן את הדוגמאות היררכית, להתחיל מרמת התפריטים 28 בדצמבר 2014    
24 בדצמבר 2014 נתקעתי בפרק גילוי איומים אבי המונח "איומים חיצוניים" אינו מתאים לדוגמאות מתחום הרפואה לפצל, להוסיף את המונח "איומים פונקציונאליים" 28 בדצמבר 2014    
24 בדצמבר 2014 נתקעתי בפרק גילוי איומים אבי האבחנה בין הפרעה לאיום מעורפלת לקשור את ההפרעה עם טריגר, ואת האיום עם מצב חריג שבעקבות הטריגר 28 בדצמבר 2014    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר המודל הליניארי של סיבה תוצאה אינו מתאים לתיאור אירועים מורכבים להוסיף הסבר על כך לצורך הצדקת מודל השכבות בעבודה    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר המונח פונקציונליות הוא דו משמעי להוסיף הערת אזהרה שבהנדסת תוכנה המונח משמש לעתים לתיאור כלל הדרישות כלפי המערכת.    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר אבחנה בין תרחישים פונקציונאליים לתרחישי איכות להוסיף איזכור את המונחים הללו בעבודה    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר חסרה התייחסות לשיטות סטנדריות לשימושיות: Undo, Cancel, Rollback להוסיף הסבר על השיטות הסטנדרטיות    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר שילוב עם פרקטיקת מקרי שימוש בהנדסת תוכנה להסביר במסגרת פרק פיתוח מודל הכשל    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר תהליך גילוי דרישות החסינות - שאלות מרפי להוסיף פרק: פיתוח מודל הכשל ותיאורו במפרטים 2 בינואר 2015 נוסף סעיף צוות ניהול סיכונים בפרק שכבה 7 - ניהול החסינות.  
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר המונח דרישות וירטואליות מקביל למונח דרישות נסתרות לאזכר את המונחים הנוספים בעבודה    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר הגדרת מטרה של תרחיש איכות להוסיף הסבר על ההבדל בין המודל הליניארי לבין מודל השכבות בעבודה    
23 בדצמבר 2014 התכתבות עם עמיר תומר עמיר הגדרה של "חסינות" זהה ל"תרחיש איכות" לאזכר את המושג "תרחיש איכות" בהקשר של Bass    
20 בדצמבר 2014 עריכת פרק מצבי חירום אבי חסרה הגדרה אופרציונאלית של מצבי חירום להוסיף הגדרה שמאפשרת לקבוע מתי המערכת נמצאת במצב חירום בעבודה    
16 בדצמבר 2014 בעיה בארגון התפריט הראשי אבי ניתן לשפר את השימושיות על ידי ארגון התפריט הראשי לפי קווי הגנה לארגן לפי מודל 7 השכבות 18 בדצמבר 2014    
16 בדצמבר 2014 הדפסת דף מהמדריך אבי הדף נקטע בגלל ה-scroll שימוש ב-css style    
10 בדצמבר 2014 דפדוף במדריך אבי התפריטים מחוברים לטקסט, ולכן אים במקום קבוע במסך הוספת scroll לטקסט שגולש מהדף בוצע ברוב הדפים

<div height="320"; style="overflow:auto">

 
29 בנובמבר 2014 הדגמת התרעות וועדה 181701 אבי דיווח על שינויים במצב ההתרעה להוסיף סעיף    
29 בנובמבר 2014 הדגמת התרעות וועדה 181701 אבי החמרת האיום לאחר אישור התרעה ראשונה להוסיף סעיף    
28 בנובמבר 2014 מאמר של Meredith & Edworthy יוסי פרי פז אזעקה עלולה לגרום לפאניקה דילמת ההלם 29 בנובמבר 2014 בפרק "אבטחת תשומת לב להתרעה"  
20 בנובמבר 2014 מצגת לק"ע V&V אבי יש חומר על בדיקות עם מפעילים      
19 בנובמבר 2014 בשנות ה-80 אבי מודל המשור של עומס המסך      
18 בנובמבר 2014 הכנת מאמר לסיאטל 2015 אבי מודל הגבינה השוויצרית כאילו מתאים לתהליך של איתור תקלות שני אופני שימוש במודל הגבינה השוויצרית 19 בנובמבר 2014    
18 בנובמבר 2014 הכנת מאמר לסיאטל 2015 אבי חישוב MTBI   19 בנובמבר 2014    
18 בנובמבר 2014 הכנת מאמר לסיאטל 2015 אבי פתרון לבעיית האיומים הסמויים   19 בנובמבר 2014    
14 בנובמבר 2014 הכנת מאמר להרצליה 2015 אבי לשנות את מבנה המדריך על פי המתודולגיה   16 בנובמבר 2014    
11 בנובמבר 2014 הכנת מאמר להרצליה 2015 אבי יש צורך באפשרות להדפיס את דפי  המדריך להעביר את דפי המדריך לפורמט ברוחב של דף A4 28 בנובמבר 2014    
6 בנובמבר 2014 הכנת מאמר להרצליה 2015 אבי להוסיף את החומר של המאמר למדריך הוספת פרקי מבוא: רקע מחקרי (כולל סימוכין), תיאוריה ומתודולוגיה 16 בנובמבר 2014 נוספו שלשת פרקי המבוא  
12 באוקטובר 2014 הכנת מצגת לכנס אבי צריך לאפיין אילו טעויות ניתן למנוע, ואילו טעויות צריך למנוע להוסיף פרק במדריך ?? רעיון, לבחינה נוספת  
8 באוקטובר 2014 יש זמן לחשוב אבי צריך לשכנע שיש צורך למנוע טעויות תפעול בסמוך לסעיף בנושא הערכת הסיכונים לפני ואחרי התיקון, או אולי במבוא, צריך להוסיף נושא של הערכת האימפקט של תאונה כתלות בשכיחות התאונות, והשוואת התוחלת של התועלת עם ובלי התערבות בתכן. ?? רעיון, לבחינה נוספת  
1 באוקטובר 2014 הכנת מצגת לכנס ינואר אבי הגדרת מטרת המדריך
המדריך צריך להבהיר מהו המודל המנטאלי של המפעיל (איזה מהם? באיזה מצב?) ולהנחות כיצד לתאם את המודלים המנטלי של המפתח לפי זה של המפעיל.
 
לרשותו של מהנדס המערכת עומד מדף של פתרונות, ממנו הוא צריך לבחור את הפתרון המתאים לבעיה נתונה.
 
הדגמת הבעיה:דילמת עומס מסך.
   
23 בספטמבר 2014 התכתבות עם שמעון זיירמן אבי חסרה במדריך הנחיה להערכת התועלת תועלת = (תועלת רגעית - סיכונים) X סה"כ זמן פעולה - עלות ההשבתה X זמן ההשבתה (כמו  MTBF ו-MTTR)    
23 בספטמבר 2014 התכתבות עם שמעון זיירמן אבי חסרים במדריך הסברים לגבי הדרך להערכת התועלת ללקוח ???    
23 בספטמבר 2014 התכתבות עם שמעון זיירמן אבי חסרה במדריך הנחיה לבחירת קריטריון להעדפת פתרון זה על משנהו
קריטריונים לבחירת פתרון: השוואה בין מערכות המספקות פתרון (קריטריונים של תועלת) לבין מערכות עזר (מניעת הפרעה\הסחה).
   
22 בספטמבר 2014 יש זמן לחשוב אבי יש מספר מקורות למידע לגבי אופני הכשל. ניתוח שיטתי פרואקטיבי, וניתוח ריאקטיבי. כדאי להוסיף פרק שסוקר את מקורות המידע הללו. אבני דרך באפיון אופני כשל:
1. ניתוח שיטתי (FTA, ...)
2. איתור חריגות במהלך התפעול
3. איתור מצבי כמעט תאונה (רשת בטחון)
4. הפקת לקחים מאירועים שבמוקד העניין (כגון, תאונות)
   
22 בספטמבר 2014 יש זמן לחשוב אבי יש מספר דרכים ליישם את עקרון האילוצים, חלקן אוטומטית וחלקן בשיתוף המפעיל. כדאי להוסיף פרק סקירה של דרכי ישום עקרון האילוצים.
שכבות הגנה וסדר עדיפות ביישום האילוץ:

1. מניעת חריגה מאילוצים
2.  יתירות
3. התרעה מקדימה
4. התרעה בחירום
5. הפסקת פעילות

   
20 בספטמבר 2014 התכתבות עם שמעון זיירמן אבי
בדיקת שלימות ניתוח הכשלים. איך יודעים שמפרט ניתוח הכשלים בשיטות דוגמת FTA אכן מכסה את כל הכשלים?
להוסיף פרק שדן בנושא בדיקת שלימות מסמך ניתוח הכשלים, ולכלול בו את הפרק שכתבתי כבר בנושא רשת הבטחון - לימוד מאירועים כשל.    
20 בספטמבר 2014 התכתבות עם שמעון זיירמן אבי
מה חסר לאבטחת חסינות? זרימת המידע ממהנדס המערכת למהנדס הארגונומיה.
להוסיף לפרק המבוא הסבר על הפער בין מהנדס המערכת לבין הארגונומיסט, ולהסביר את מטרת המדריך, לגשר על פער זה. אפשר לכלול כאן את נושא בדיקת שלימות מסמך ניתוח הכשלים.    
4 בספטמבר 2014 יש זמן לחשוב אבי חסירה במדריך האבחנה בין מצב של עדות חסרה (דיוגלס) לבין מצב של עדות אילמת (טאלב לא עושה את האבחנה). הקופסא השחורה פותרת בעיה נוספת, והיא של חוסר דיווח שוטף במהלך משבר. דוגמאות של עדות אילמת: השתקת התרעות טורדניות, השעון של סינדרלה.

להוסיף למדריך נושא: תמיכה בניהול משברים, כולל פרק תיעוד בזמן משבר. הסבר והנמקות לגבי  חשיבות הקופסא השחורה

להוסיף הערה לגבי התועלת בקופסא השחורה להעברת ידע בין פרויקטים, או בין דורות של פרויקט.

   
3 בספטמבר 2014 הליכה על ריצפת זכוכית במוזיאון של San Juan de la Pena בארגון, ספרד אבי חסר במדריך איזכור בעיית הלימוד מתאונות המכחידות את המידע הדרוש לניתוח גורמי התאונה העדות החסירה: להוסיף למודל את אפקט המדוזה. דוגמא, סטיה מנתיב.

למדריך להוסיף הנחיה ליישם את עקרון הקופסא השחורה.

דוגמא  IEEE 1616 ל-MVEDR

   
21 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי הפרקים הבאים כוללים התייחסות הן למניעה והן לתגובתיות: אוטומציה, תכן הבקרה, תכן התגובה לפקודה, אבטחת תיאום. לפצל, לפרקים של מניעה ותגובתיות. 21 בנובמבר 2014    
21 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי יש לשנות את הגדרת מושג החסינות, המונח במקום חסינות (בהגדרה הנוכחית) יכול להיות "תגובתיות" 21 ביולי 2014 הגדרה  
20 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי שם המדריך אינו מייצג היטב את התוכן. אפשר לשנות את שם הנושא: במקום חסינות, המדריך דן באמינות בתפעול. 21 ביולי 2014 סיכום שיחה עם אביגדור: שם המדריך יישאר בעינו, יש לשנות את ההגדרה של מושג החסינות, כך שתתייחס אל כלל הנושאים של אמינות בתפעול  
20 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי חלק ניכר מההנחיות מיועדות למנוע מצבים חריגים, ולא לחסינות, המתייחסת להתנהגות המערכת במצבים החריגים. להוציא את החלק של מניעת תקלות תפעול מפרק החסינות 20 ביולי 2014 מניעת תקלות תפעול ...  
19 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי מילון המונחים צפוף מדי ניתן לרווח בדפים נוספים 19 ביולי 2014 מונחים והגדרות ...  
18 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי אפשר להוסיף קישור לכותרות ההתמצאות, לשיפור הגלישה נוספו הקישורים לכותרות ההתמצאות 18 ביולי 2014    
17 ביולי עריכת המדריך אבי פרק המבוא כולל למעשה רק את פרק העקרונות להעלות לרמה העליונה 17 ביולי 2014 עקרונות האמינות בתפעול ...  
17 ביולי עריכת המדריך אבי התוכן של פרק התקציר אינו תקציר לשנות ל"אודות המדריך" 17 ביולי 2014 אודות המדריך  
17 ביולי עריכת המדריך אבי כפילות בפרק הדוגמאות לשלב את הפרקים 17 ביולי 2014 דוגמאות יישום המדריך ...   
16 ביולי עריכת המדריך אבי אפשר לשלב את נושא המימוש עם פרק הארכיטקטורה לדוגמא לשלב את הפרקים 16 ביולי 2014 מימוש ...  
15 ביולי עריכת המדריך אבי הפרק של הגדרת דרישות כלול בפרק התכן, ואינו בולט לעין להעלות לרמה הגבוהה יותר 16 ביולי 2014 הגדרת הדרישות ...  
8 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי בחלק מהדפים, בחלק מהדפדפנים, העמודות בטבלה אינן בפרופורציות. דוגמא Validation.htm בכרום נראה כמו באג בכרום. ??    
8 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי חוסר עקביות באשר למימוש יחידת התיאום לתקן את התרשים בפרק המתודולוגיה 8 ביולי 2014 Methodology\Coordination-assurance.htm  
8 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי אפשר להוסיף בכותרות מעברים מהירים לרמות גבוהות יותר לעבור על הכותרות בכל המדריך 8 ביולי 2014    
6 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי בעיית מובחנות בין שני סוגי תיאומים: בין מכלולים, ובין המפעיל למכונה הפרדה בפרק המתודולוגיה 7 ביולי 201    
4 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי חוסר עקביות בהגדרות תרחישים לעומת מצבי מערכת לעבור על המונחים בכל המדריך, בהתאם להגדרות של תרחיש ושל מצבי תפעול    
4 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי חוסר עקביות בהגדרות ובשימוש במונחים הקשורים למצבי המערכת להוסיף סיווג של מצבי המערכת בפרק המונחים 4 ביולי 2014 Guide\Terms\Operational-states.htm  
4 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי גבולות מטושטשים בין המונחים לבין ההנחיות להעביר את ההנחיות מפרק המונחים לפרק המתודולוגיה 8 ביולי 2014    
3 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי גבולות מטושטשים בין העקרונות לבין ההנחיות להוסיף סעיף מתודולוגיה, במקום סעיף העקרונות 3 ביולי 2014 Guide\Design\Methodology\index.htm  
2 ביולי 2014 עריכת המדריך אבי פרק הארכיטקטורה אינו מאורגן היטב, כי ההנחיות החשובות מתייחסות אל מספר יחידות להוסיף פרק עקרונות התכן, ולהעביר לשם את ההנחיות מפרק הארכיטקטורה 5 ביולי 2014    
30 ביוני 2014 עריכת המדריך אבי כותרות הדפים בדפדפנים ובמנועי החיפוש אינם מייצגים נאמנה את תוכנם להתאים את הכותרות בדפדפנים לאלו שבראש הדף    
28 ביוני 2014 עריכת המדריך אבי חסרות הנחיות לגבי מאפייני ההתרעה הקולית והחזותית להוסיף הנחיות להתרעה ע"פ מאפייני הסיכון: זמן החסד (דחיפות), רמת הסיכון ...    
28 ביוני 2014 עריכת המדריך אבי חסרות הנחיות לגבי כיול ערכי סף ההתרעות, במטרה למזער את נזקי התרעות השווא להוסיף הנחיות במונחים של אחוזים מהאוכלוסיה, כמו בתכנת ההדגמה של התרעות ברפואה    
11 ביוני 2014 עריכת המדריך אבי בפרק המפרטים יש תוכן משמעותי רק עבור היחידה הפונקציונאלית לבטל את הפרק ולהעביר את התוכן 3 ביולי 2014 Guide\Design\Spec\index.htm  
9 ביוני 2014 מצגת עזרי אירוע הנחתת מטוס תובלה בעירק בעקבות פגיעת טיל בעזרת מצערות בלבד להוסיף למאגר האירועים    
9 ביוני 2014 מצגת עזרי התרסקות מטוס Q400 בטיסת Colgan Air 3407 להוסיף למאגר האירועים    
9 ביוני 2014 מצגת עזרי אירוע משב רוח צד במטוס איירבאס בטיסת לופטהנזה 44 בהמבורג להוסיף למאגר האירועים    
9 ביוני 2014 דיון מפגש 6 אבי לדעת המומחים, לא ניתן להגדיר אילוצים שימנעו הזדקרות באוטומציה לבחון את הישימות של תכן מונחה תרחישים לנושא מניעת הזדקרות    
8 ביוני 2014 חיפוש במאגר האירועים אבי החיפוש מתוך המאגר לא עובד לבדוק ולתקן 8 ביולי 2014    
2 ביוני 2014 הזכרות אבי הנחיות לבחירת אופציה בעזרת  כפתורים או בתיבת תיוג להוסיף למדריך    
2 ביוני 2014 Nielsen Alertbox Nielsen הנחיות לברירת מחדל בבחירת כפתורים להוסיף למדריך http://www.nngroup.com/articles/radio-buttons-default-selection/?utm_source=Alertbox&utm_campaign=cd82fc86c0-Alertbox_email_06_02_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7f29a2b335-cd82fc86c0-24135145  
1 ביוני 2014 סעיף ההסבר על עקרון הבקרה העצמית אבי חסרות דוגמאות למקרה שלא הוגדרו אילוצים להוסיף דוגמאות, בעיקר למקרה של פעילות תחזוקה במהלך תפעול בשגרה יוני 2014 נוספו לסעיף הבקרה העצמית  
1 ביוני 2014 סעיף ההסבר על עקרון הבקרה העצמית אבי חסר הסבר לקשר בין האילוצים לבין בעיית התיאום. לכאורה, שתי בעיות שונות להסביר שמדובר בשני אירועי כשל שונים יוני 2014 מאורגן כעת בשני פרקי משנה: אילוצים ותיאום  
1 ביוני 2014 סעיף ההסבר על עקרון הבקרה העצמית אבי חסרה מוטיבציה לעקרון האילוצים לקשור עם חוקי מרפי יוני 2014 נוספה הגדרה בסעיף אמינות האינטראקציה  
31  במאי 2014 ארגון מחדש של נושא ישימות עקרונות החסינות אבי יותר מדי פרטים בתפריט התכן להוסיף רמה בהיררכיה 31 במאי 2014 נוספו תפריטים: יישום עקרונות החסינות וארכיטקטורה לדוגמא  
31  במאי 2014 ארגון מחדש של נושא האילוצים אבי נושא התרחישים מוצג בהקשר של יחידת התיאום, וזה הקשר מצומצם מדי לקדם את נושא התרחישים לתחילת פרק התכן 31 במאי 2014 פרק Principles\Scenario-oriented-design.htm  
30  במאי 2014 הנחיות ליחידה הפונקציונאלית אבי נושא האילוצים מוצג בהקשר של היחידה הפונקציונאלית, וזה הקשר מצומצם מדי לקדם את נושא האילוצים לתחילת פרק התכן 31 במאי 2014 פרק Principles\Constrain-Definition.htm  
30  במאי 2014 הנחיות ליחידה הפיקוח אבי חסרות דוגמאות לתכן יחידת הפיקוח להוסיף דוגמת בקרת תהליכים להדגמת תכן יחידת הפיקוח    
30  במאי 2014 הנחיות ליחידה הפונקציונאלית אבי יש להרחיב את סעיף הדוגמאות לפרק שמדגים את כל התכן של כל היחידות בארכיטקטורה הוספת פרק דוגמאות 30 במאי 2014 פרק  Examples\index.htm  
30  במאי 2014 דוגמאות להצדקת יחידת התיאום אבי כפילות באירועים 56, 61 לשפר את 56, לבטל את 61 30 במאי 2014    
29  במאי 2014 הנחיות ליחידה הפונקציונאלית אבי רצוי להוציא את נושא ניהול התרחישים מהיחידה הפונקציונאלית להוסיף יחידת תיאום לארכיטקטורה 29 במאי 2014 פרק  Coordinator\index.htm  
22  במאי 2014 הנחיות ליחידה הפונקציונאלית אבי חוסר עקביות בהתייחסות למפעיל: יש מפעיל ליחידה הפונקציונאלית, וגם ליחידת התפעול בשגרה וליחידת התפעול בחירום. להפריד בין הנחיות לגבי היחידה הפונקציונאלית לבין הנחיות לגבי יחידות התפעול השונות 22 במאי 2014    
21  במאי 2014 הסבר על אופן הפעולה אבי   יש לארגן מחדש את מבנה פרק היחידה הפונקציונאלית, שיכלול את נושא ניהול התרחישים 21 במאי 2014    
20  במאי 2014 הסבר על אופן הפעולה אבי חסרים קישורים נוסח ויקיפדיה בין המונחים השונים נדרש הוספת קישורים בכל המדריך    
19  במאי 2014 הסבר על הארכיטקטורה אבי המונח מערכת מורחבת הוא דו משמעי: גם ESE וגם לפי הארכיטקטורה לחסינות שינוי המונח בכל המדריך ל"מערכת חסינה"    
19  במאי 2014 הסבר על הארכיטקטורה אבי המונח ממשקי התפעול השגרתי אינו מתאים, כי מדובר ביחידה הכוללת את המפעילים  שינוי המונח בכל המדריך ל"יחידת התפעול השגרתי"    
19  במאי 2014 כתיבת תכן היחידה לאיתור חריגים אבי חסר הסבר כיצד מועבר המשוב ליחידת התפעול השגרתי לגבי טעות הפעלה להוסיף תיאור של תהליך ניהול מצבים חריגים. 19  במאי 2014 נוסף ב-Exception-mgmt.htm  
19  במאי 2014 ארגון מחדש של פרק יחידת הפיקוח אבי חסרים הסברים לקישורים בין הארכיטקטורה לבין יחידות המערכת המורחבת להתחיל תיאור היחידות בסעיף על משימות החסינות של היחידה, כאשר המשימה הראשונה מתייחסת אל הארכיטקטורה    
18  במאי 2014 ארגון מחדש של פרק יחידת הפיקוח אבי תפקיד ניהול התרחישים אינו מתאים במיוחד ליחידת הפיקוח להעביר את תפקיד ניהול התרחישים ליחידה הפונקציונאלית 18  במאי 2014 בהמשך, תפקיד זה עבר ליחידת התיאום  Coordinator\index.htm  
18  במאי 2014 ארגון מחדש של פרק יחידת הפיקוח אבי יש בלבול במדריך בין פונקציות פיקוח לבין פונקציות תפעול בשגרה, בחירום ושל היחידה הפונקציונאלית להעביר נושאים של תפעול בחירום לפרקים המתאימים. 18  במאי 2014 פרק האוטומציה עבר לפרק "התאמה לתפקיד"  Task-oriented\index.htm

 

 
      תפקידי יחידת הפיקוח אינם מוגדרים היטב תפקידי היחידה כוללים ניהול הפעילות של יחידות הבקרה ותיאום בין מכלולי המערכת המורחבת 18  במאי 2014 דף  Supervision.htm  
17  במאי 2014 ארגון מחדש של פרק יחידת הפיקוח אבי יש בלבול במדריך בין במונחים והגדרת האילוצים בתפעול נורמלי ובתפעול שגרתי, בהתרעות ובחירום להגדיר היררכיה של תרחישים. להגדיר סוגי אילוצים, ע"פ תרחישים. 17 במאי 2014 שינויים בדפי הגדרות Constrains.htm ו-Scenarios.htm  
        לשייך את סוגי האילוצים ליחידות המערכת המחוסנת.    
      חסר הסבר על הצורך באבטחת עקביות בהגדרה מפורשת של התרחיש הפעיל להגדיר עקרון של הגדרה מפורשת וגלויה של התרחיש הפעיל, את הגדרת האחריות של המפעיל ושל המכונה בקביעת התרחיש הפעיל, ואת נושא בורר התרחישים. הגדרת בורר תרחישי השגרה עברה ליחידת הפיקוח, ומשם מאוחר יותר עברה ליחידת התיאום Coordinator\index.htm .  
17 במאי 2014 קישורים לאירוע 9 אבי יש בלבול במדריך בין שני נושאים של דילמת השליטה:
  1. מי מחליט על המעברים בין מוד תפעול נורמלי לבין מוד תפעול במצבים חריגים
  2. מי מחליט על האופן התגובה במצב החריג: המפעיל או המכונה
לשנות את מבנה פרק יחידת הפיקוח 18 במאי 2014 מעברי המודים נעשים באחריות יחידת הפיקוח, באמצעות משתני התרחיש.

דילמת השליטה עברה לפרק "התאמה לתפקיד"

 

 
14 במאי 2014 הכנות לכנס EMEA אבי חסר במדריך איזכור של גירסת גורמי אנוש של חוק מרפי להוסיף איזכור בפרק המבוא 17 במאי 2014 שינוי בדף  Resilience-by-design.htm  
15 במאי 2014 קישורים לאירוע 3 אבי חסרה בארכיטקטורה העברת השליטה מיחידת הפיקוח אל היחידה הפונקציונאלית במוד חירום. הוספת חץ לתרשים, בציון מוד חירום 16 במאי 2014 שינוי בדף Architecture.htm  
15 במאי 2014 קישורים לאירוע 3 אבי חסר במדריך החלק של אימון ותרגול המפעילים למצבים חריגים הוספת עקרון ודיון בנושא הכשרת המפעיל לטיפול במצבים חריגים 16 במאי 2014 תוספת דף  Training.htm  
27 באפריל 2014   אבי גורמי הכשל במאגר האירועים אינם מקושרים לגירסא העדכנית של המדריך יש לקשור תוך כדי עדכון המדריך    
24 באפריל 2014   אבי קטעים  ספציפיים ל"יחידת הפיקוח" נמצאים אולי בפרק "מניעת טעויות" קטעים מתוך פרק "מניעת טעויות" להעביר לפרק "יחידת הפיקוח"    
24 באפריל 2014 כהנמאן אבי בקבלת החלטות, יש להבחין בין הערך (הסובייקטיבי) של האופציות לבין התועלת (ה"אובייקטיבי") להוסיף הגדרות למילון המונחים וליישם בפרק של קבלת החלטות להוסיף לפרק  Supervision-Unit  
מזמן ניתוח אירוע השריפה בכרמל אבי בניהול הסיכונים, יש להבחין בין הסיכונים של התפקיד לבין אלו של המפעיל. לנסות לנטרל את האינטרסים של המפעיל, להביא לידי ביטוי את האינטרסים של התפקיד    
מרץ 2014 כהנמאן אבי אנשים נוטים להמנע משינוי ערכי ברירת מחדל בטפסים תכן ברירת מחדל, בעיקר בהתקנות להוסיף הנחיות בקובץ Installation.htm  
מרץ 2014 כהנמאן אבי על ידי ערעור שטף התהליך, ניתן להביא לכך שהחלטות בחירום תהיינה שקולות תכן הערעור לפני החלטות הרות-גורל    
מרץ 2014 כהנמאן אבי על ידי ניסוח נכון, ניתן להביא לכך שהחלטות בחירום תהיינה שקולות הנחיות  לניסוח בטיחותי    
20 באפריל 2014 לקחי שימוש אבי אפשר לשפר את השמישות של החיפוש באתר החסינות, מדפי המדריך שינוי רוחבי במדריך: להוסיף בחירה אוטומטית 22 אפריל 2014 הוחלפו קבצי bottom.htm בסיס האירועים שיפוץ רוחבי
20 באפריל 2014 לקחי שימוש אבי אפשר לשפר את השמישות של החיפוש באתר החסינות, מדפי אירועים הבודדים שינוי רוחבי במאגר האירועים: 21 אפריל 2014 קטע החיפוש עבר לראש הדף, ונוספה בחירה אוטומטית של טקסט ההנחיה בסיס האירועים שיפוץ רוחבי
20 באפריל 2014 לקחי שימוש אבי אפשר לשפר את השמישות של החיפוש באתר החסינות, מדפי רשימות האירועים שינוי רוחבי במאגר האירועים: 21 אפריל 2014 בחירה אוטומטית של טקסט ההנחיה בסיס האירועים שיפוץ רוחבי
20 באפריל 2014 לקחי שימוש אבי בעייה כאשר מגיעים לאירוע מחיפוש בגוגל, ואין גישה לכלל מאגר האירועים שינוי רוחבי במאגר האירועים: להוסיף גישה מהאירועים למאגר האירועים. 21 אפריל 2014 נוסף קישור מתחתית כל אירוע לדף הראשון במאגר. בסיס האירועים שיפוץ רוחבי
31 במרץ, 2014 אירוע 46 אבי להוסיף הנחיה לבדיקת סבירות ערכי חיישנים   נובמבר 2014    
31 במרץ, 2014 בחינת ייצג אופני הכשל במאגר האירועים אבי בתבנית של אירועי כשל המשמשת להוספת אירועים למאגר האירועים, יש להחליף את טבלת האיומים בטבלה המסכמת את אופני כשל שהודגמו באירוע הספציפי. תיקון רוחבי במאגר האירועים מרץ 2014 בסיס האירועים נוספו גורמי כשל מנותחים במונחים של אילוצים עבור כל 59 האירועים בבנק האירועים
מרץ, 2014 השלמת מאגר האירועים אבי להוסיף מידע לכל האירועים החסרים בבנק האירועים   מרץ 2014 בסיס האירועים הושלמו כ-25 אירועים
15 במרץ, 2014 ידיעה באימייל אביגדור להוסיף את התאונה בכביש 211 לבנק האירועים   מרץ 2014 התאונה נוספה לבנק האירועים אירוע 58  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אבי בהקשר של ברבורים אפורים דיון בנושא ברבורים אפורים במדריך 18 אפריל 2014 נוספו קישורים מפרק המבוא לפרק המונחים  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אבי אירועים נוספים: מתקפת אל קאידה והצונמי להוסיף למאגר האירועים 23 אפריל 2014 נוספו האירועים הבאים למאגר האירועים:  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אמנון ייתכן שניתן ליישם מודל של עלות-תועלת, בניהול סיכונים להוסיף למדריך את הנושא של הערכת סיכונים, לאור תיאוריית הברבור השחור 13 באפריל 2014 נוסף דיון בהערכת הסיכונים לפני ואחרי השיפוריםImprovement-evaluation.htm, בפרק האופטימיזציה  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 שוש, מאיר, אביגדור אחריות המפקד להדרכה לאבטחת בטיחות לוודא שהנושא של הדרכה מוצג במדריך בהקשר של תרבות בטיחות 19 באפריל 2014 מופיע תחת הכותרת "אכיפת תרבות בטיחות" בפרק ניהול הבטיחות Responsibilities.htm  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 יגאל, גדעון התלבטות לגבי האחריות האישית של מפקד לגבי החלטות במצבי לחץ זמן להציג את הדילמה במדריך, ואת המשמעות של גורם הזמן 19 באפריל 2014 דילמת אחריות הרמה הממונה לעומת האצלת סמכויות לגבי תפעול בחירום נוספה כהכללה של דילמת השליטה, בפרק Automation.htm  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 גדעון שאלה לגבי הנזק האפשרי של פתרונות אד-הוק לבעיה ספציפית. ייתכן מצב בו אילוץ המערכת לפעול בדרך נתונה יגביל את האפשרות להתמודד עם מגוון של בעיות שצריך לפתור ביומיום להציג במדריך כדילמה, וכללים להחלטה האם להוסיף את הפתרון (בדומה לדילמה של התרעות בנהיגה) 18 באפריל 2014 נוסף דיון בנושא תחת הכותרת "הערכת הפתרונות", בפרק האופטימיזציה Resilience-evaluation.htm  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 רון קיים פתרון של מערכת חירום פורצת תדרים. להציג את הפתרון במדריך לפרק האופטימיזציה להוסיף איזכור של פתרונות אד-הוק לבעיות ספציפיות, בצירוף דוגמא מתחום בעיית האש הידידותית  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 גלעד בעיה כללית כאשר יש דרישה לפעול במצב בו אין קשר עם הסביבה להציג זאת כהכללה של בעיית הקורבן להוסיף כהרחבה של בעיית התקשורת (נורמן) בפרק האוטומציה  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אבי יש היסטוריה ארוכה של אירועים שנגמרו באופן גרוע ביותר להוסיף דוגמאות של תאונות להוסיף קישור לסקירה

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3651272,00.html

 
10 במרץ, 2014 אירוע 59 אבי זוהי הדגמה של אופן הכשל, שבדרך כלל אינו מדווח, אלא אם כן האירוע הסתיים כתאונה להציג במדריך בפרק של איבחון אופני כשל בתת פרק  Troubleshooting  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אבי אנקדוטה: ירי תאורה על כוחותינו בהר דב להוסיף את האירוע למאגר האירועים 23 באפריל 2014 אירוע 59 נוסף למאגר הנתונים  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 שוש, רן, גדעון, אביגדור קיים צורך להבטיח קשר ישיר בין התוקף לבין הגורם הנמצא תחת איום, אבל קיים קושי מעשי להבטיח קשר כזה לבדוק האם ניתן לנסח כללים בהם נדרש קשר ישיר, והאם ניתן להגדיר את התנאים בהם ניתן להבטיח קשר כזה    
10 במרץ, 2014 מפגש 5 עופר ורן המכונה צריכה לאפשר למפעיל גם פעולות חריגות. לדוגמא, המכונה צריכה לאפשר לדרוש "אש על כוחותינו". לוודא שהנושא מכוסה במדריך, ולהוסיף את הדוגמא 18 באפריל 2014 נוסף דיון בנושא הערכת החסינות, בפרק האופטימיזציה Resilience-evaluation.htm  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אילן הבעיה היא שתהליכי התחקור מסווגים, והממצאים אינם גלויים לשקול אם לציין זאת במדריך, וכיצד להתייחס לנושא השקיפות בפרק הפקת לקחים. רצוי להביא דוגמאות. אולי AF 296  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 ראובן יש צורך למסד את תהליך הפקת הלקחים לוודא שהנושא מכוסה במדריך לבדוק נושא אש ידידותית בפרק הפקת לקחים  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 גדעון להבחין בין שני סוגי וועדות תחקור: לצורך מציאת אשמים, ולצורך שיפור הבטיחות  לוודא שיש איזכור של הנושא במבוא למדריך או במודל להוסיף מידע בפרק הפקת לקחים  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 יגאל לנתח סיטואציות פשוטות, כמו לב"ב לבדוק ישימות הנושא למדריך להוסיף למאגר האירועים ולפרק SOS דוגמאות, כולל לב"ב, כולל ירי אש חיה במוד תרגול (צאלים ב'), כולל נושא לחץ של חייל חסר נסיון.  
10 במרץ, 2014 מפגש 5 אבי צריך להבחין בין שלשה גורמים המעורבים בנושא של אש על כוחותינו: התוקף, הקורבן, המערכת. להוסיף הנחיה לפירוק מודולרי, ולהביא את הדוגמא של אש ידידותית. להוסיף פרק בנושא SOS  
10 במרץ, 2014 אירוע 57 גדעון הכשלים העיקריים כללו: לבדוק מה מהכשלים הללו ניתן למנוע, והוסיף הנחיות בהתאם      
      הגדרה דו-משמעית של גבולות האזור האסור לטיסה: המסוקים נהגו בשגרה להכנס לעיירה זחו, שנמצאת בתוך אזור הבטחון, במרחק 300 מגבולות האזור האסור לטיסה, מבלי להקפיד על נהלי תכנון ודיווח על כך.      
      הגדרה דו-משמעית של כלי טייס: מסמכי תכנית הטיסות לא כללו פירוט טיסות מסוקים של חיל היבשה.      
      הגדרה דו-משמעית של האחריות המנהלית והמבצעית בתכנון ובהטסת המסוקים: סטיה בהתנהלות בשגרה לעומת הנהלים הכתובים, בשיעור שעולה בהדרגה.      
      הגדרה דו-משמעית של הגורם המאשר תקיפה: טייסי התקיפה פעלו על בסיס מידע חלקי ולקוי, מבלי שקיבלו אישור לכך ממרכז הבקרה.      
      חוסר כשירות של צוות הבקרה במשימת איבחון מצבים חריגים: בעיית אמינות והתנהלות לא מסודרת בתהליך מעקב מרכז הבקרה אחר מיקום המסוקים      
      חוסר כשירות של טייסי התקיפה ושל מרכז הבקרה וליקויים בנהלי התקשורת במשימת זע"ט      
      אי התאמה של ציוד התקשורת ואי הקפדה על נהלי ההתקשרות      
      עיגול פינות בתפקיד הזע"ט, עקב להיטות יתר של מטוסי התקיפה להגיע להישגים מבצעיים      
      העדר אמצעי מיגון של המסוקים בפני תקיפה מהאוויר.      
10 במרץ, 2014 מפגש 5 גדעון צמד מטוסי F-15 הפיל שני מסוקי Black Hawk שהיו בטיסה מנהלתית באזור האסור לטיסה בצפון עירק.

להוסיף את האירוע למאגר האירועים.

מרץ 2014, הוסף כאירוע 57  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 עזרי תאונת מטוס לופטהנזה שהחליק על הקרח בוורשה להוסיף לבנק האירועים, 23 באפריל 2014  אירוע 62 נוסף לבנק האירועים  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אלון  נושא אמינות המידע ומהימנותו הוא קריטי ויוצר את ההבדל בין שליטה של ממש לחווית השליטה לציין זאת בהסבר על חויית השליטה 19 באפריל 2014 נוסף הסבר והנחיות בפרק Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אבי ההבדל בין שליטה לחווית השליטה. הדוגמא - המיכלית טוריי קניון להוסיף הסבר, ובמילון המונחים 18 באפריל 2014 נוסף למילון הסבר על המונח "חווית שליטה"  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אלון הצעה לתוספת של GATE או DR בנוגע לרזיליות כפרוייקטים עצמם לציין זאת בפרק של מחזור החיים, תהליך הפיתוח ... יש לציין זאת גם בפרק
 Improvement-evaluation.htm
 
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אמנון  נדרשת הוספה של פרק סדר פעולות נכון : אכיפת התהליך, וידוא התהליך, תיקוף התהליך, תהליך FMEA וכו' להוסיף הסבר בפרק של אימות ותיקוף, ואולי בפרק המבוא, בנושא העקרונות לבדוק אם נושאים אלו כלולים בפרק הגדרת אילוצים ע"פ תרחישים  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אביגדור צריך להוסיף מראי-מקום היכן לשים לב לאמינות התכן, איך מתקפים את אמינות התכן ואיך מתקפים את איכות התכן עצמו להוסיף הגדרות של איכות ואמינות התכן, ולהוסיף הסבר בפרק של אימות ותיקוף הנושא של תיקוף התכן, בהיבטים של איכות ואמינות, מופיע באופן חלקי בפרק האופטימיזציה, Improvement-evaluation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 שמואל כדאי להוסיף למדריך את המונחים המקבילים באנגלית. לחשוב באיזה אופן לעשות זאת. אולי במילון ניתן לעשות זאת כשלב ביניים, לפני פיתוח הגירסא האנגלית של המדריך, לקראת סוף 2014.  
21 באפריל, 2014 הבהרה באימייל עזרי הצוות שהנחית (פלוס – מינוס) את המטוס בעזרת המצערות הוא בטיסת DHL מבגדד ב- 22 בנובמבר 2003. המטוס Airbus A300. קל למצוא את זה באינטרנט. להוסיף לבנק האירועים, 24 באפריל 2014 אירוע 63 נוסף למאגר האירועים  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 עזרי דוגמא לתקלת טיסה עקב שילוב אוטומציה מבלי לעדכן את הטייסים, כתוצאה ממנה הוקם צוות בFIA שהגדיר תהליך של הנחתת מטוס תוך שימוש במצערות לבדוק עם עזרי אם ואיך להוסיף את זה למדריך 23 באפריל 2014 קיבלתי הבהרה באימייל, והוספתי כדוגמא לפרק האוטומציה Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אבי התזה של דונאלד נורמן: בעיית האוטומציה אינה למעשה בעיה באוטומציה, אלא של משוב בלתי מספק מהמכונה למפעיל. בעיית המשוב הודגמה בשלשה אירועים. להוסיף למדריך את ההסבר ואת הדוגמאות של נורמן 20 באפריל 2014 נוסף הסבר לגבי מגבלות האוטומציה בפרק Automation.htm  
24 באפריל 2014 כהנמאן אפרופו סמכות אבי לפעמים הבעיה היא של קונצנזוס, שמבטלת חשיבה עצמית.        
        להוסיף לבנק האירועים את הארוע של שייטת 11 בנקודת הונדה בשנת 1923 24 באפריל 2014 נוסף אירוע 64  
        לבדוק אם ניתן להוסיף הנחיות לחשוד בקונצנזוס    
24 באפריל 2014 אפרופו סמכות אבי לפעמים הסמכות יכולה להיות מקצועית, ולא פיקודית. לפעמים הבעיה היא של קונצנזוס, שמבטלת חשיבה עצמית.        
          להוסיף איזכור של סמכות הטייס המוביל בצפון עירק ובואדי ביארי, והטייס שלקה באירוע מוחי בזמן נחיתה  
        להוסיף לבנק האירועים את האירוע של ירי על שיירת אספקה של כוחותינו במלחמת לבנון 24 באפריל 2014 נוסף אירוע 66  
        לבדוק אם ניתן להוסיף הנחיות לבדיקה חוזרת, לפני קבלת החלטה    
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אמנון בהקשר של התאונה בסן פרנסיסקו, טייס המשנה לא העז להעיר לטייס הראשי על הטעות שהוא ראה. כדאי לחשוב, לאפיין ולהדריך בנושא הבדלי תרבות      
        להוסיף לבנק האירועים את התאונה ב-SF 25 באפריל 2014 נוסף אירוע 65  
        להוסיף לבנק האירועים: אירוע מוחי של קברניט מטוס סמכותי (נורמן)    
        אפשר להוסיף איזכור של הנושא בפרק המבוא. הגורם אינו תרבות, כי אם סמכות.    
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אביגדור צריך לזכור שהמוצר ההנדסי מיועד לשרת את המשתמשים, ולכן צריך להתחשב בהם בתכן המוצר. לוודא שנקודה זו מוזכרת במבוא 18 באפריל 2014 נוסף איזכור הצורך להתחשב בגורמי אנוש  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 דב, אביגדור, רון, אמנון מעבר לשיקולים ההנדסיים, יש לקחת בחשבון שיקולים פסיכולוגיים, חברתיים, פוליטיים. לציין במדריך את הנושאים הלא-הנדסיים הקשורים להערכה ולשיערוך של הפתרון 18 באפריל 2014 בעיית השיערוך מוסברת בפרק החדש Estimation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 יאיר  יש צורך במדדים לתועלת שבאוטומציה לבדוק האם ניתן להגדיר מדדים. כנראה שלא, כי מדובר בברבורים שחורים. אפשר אולי להגדיר מדדים תיאורטיים, אבל לא ניתן לבצע מדידות, כי אין מספיק נתונים לניתוחים סטטיסטיים של תאונות 13 באפריל 2014 יש על כך דיון בפרק האופטימיזציה  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 ראובן תכנון לקוי של האוטומציה עלול להביא לתוצאות הפוכות מאלה אליהן התכוונו המתכננים. לציין זאת בהסבר לגבי גורם הזמן 19 באפריל 2014 דוגמת טיסת AF 296 מוזכרת בפרק  Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 יאיר נדרש חידוד של דילמת השליטה, הבעיה עוד לא הובהרה עד סופה לוודא שההסבר במדריך מניח את הדעת לשלוח אימייל ליאיר, אחרי שגירסא 5 תעלה לאתר, עם קישור לפרק Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אביגדור נדרש לתת במדריך אינדיקציות היכן ניתן לתת לאוטומציה להמשיך ולפעול והיכן צריך המפעיל לקחת את השליטה לידיו להוסיף לדיון על גורם הזמן בפתרון דילמת השליטה 19 באפריל 2014 נוספו הנחיות לפתרון דילמת השליטה, בפרק Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אמנון הרעיון של אדפטיביות לא יכול לעבוד, כי במציאות המצבים הם מורכבים, והמודל אותו המכונה לומדת הוא מקרה פרטי, ואינו מייצג את המורכבות הזו. להוסיף לדיון בנושא אדפטיביות 13 באפריל 2014 נוספה הנחיה להמנע משינויים אוטומטים, בנושאים של התאמה לתפקיד Display-load.htm, , Accessibility.htm, Response.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 נחום הצעה לפתרון של דילמת השליטה - מכונה אדפטיבית שתלמד התנהגויות וסביבות ותתאים את עצמה להוסיף למדריך דיון בנושא אדפטיביות 19 באפריל 2014 נוספה הנחיה להמנע מהתאמה אוטומטית, בפרק  Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 עזרי, אלון, רון, אמנון מהם המאפיינים של אוטומציה מוצלחת? אילו שיקולים יש לקחת בחשבון בבואנו להפוך תהליך לאוטומטי? להוסיף למדריך הסבר על גורם הזמן. 19 באפריל 2014 נוסף הסבר על גורמי המורכבות והזמן, ונוספו הנחיות לפתרון דילמת השליטה, בפרק Automation.htm  
21 באפריל, 2014 הבהרה באימייל עזרי

בבואינג 747-200 היה איש צוות בתא הטייס שהוא מהנדס הטיסה, ובין שאר תפקידיו, היה אמור לבצע את איזון הדלק בין מיכלי המטוס השונים, במהלך הטיסה.

בבואינג 747-400 (המתקדם יותר) בוטלה הפונקציה של מהנדס הטיסה, ואת מקומה לקחו מחשבי המטוס בסיועם של שני הטייסים.

להוסיף להסבר על יתרונות האוטומציה 23 באפריל 2014 נוסף כדוגמא לפרק האוטומציה Automation.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 עזרי דוגמא למערכת איזון דלק בבואינג 747 , מערכת שהפכה לאוטומטית, והוותה פתח לשאלה - מהם הקריטריונים על פיהם נוכל לקבוע עם אוטומציה היא טובה עבור פונקציה מסויימת?  (שניתן להפכה לאוטומטית מבלי לייצר סיכונים או תחת סיכונים פחותים יחסית)

להוסיף למדריך הסבר על גורם הזמן.

 

23 באפריל 2014 שלחתי לעזרי אימייל עם בקשה לתזכורת במה מדובר.  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אמנון לעיתים מתכנני המערכות מתעלמים או אינם מודעים לידע החסר של משתמשי המערכות שלהם לציין זאת במדריך    
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 דב יתכן שהאוטומציה מקלה על העומס בשוטף, אבל מגדילה את סיבוכיות המערכת להוסיף הסבר במדריך לתכן היחידה הפונקציונאלית, לגבי הסיכונים של סיבוכיות    
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אלון האוטומציה עלולה לגרום להכבדה בעומס במצבי חירום להוסיף אזהרה בפרק "גורם הזמן", והנחיה למנוע עומס נוסף בהתמצאות במצבי חירום, בגין האוטומציה    
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 ראובן הטייס נדרש להפעיל ביקורת על המידע ועל התנהגות המערכת להוסיף דוגמא במדריך ליחידת הפיקוח, לעזור לטייס בתפקיד הביקורת על המערכת האוטומטית    
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 יעקב בטיסות עם מכשירים, נוטלים מהטייסים את האחריות להוסיף להסברים במדריך 22  אפריל 2014 הנושא מוזכר בדף  Control-dilemma.htm  
30 בדצמבר, 2013 מפגש 4 אבי הצגת האירוניה של האוטומציה לשלב בפרק האוטומציה הסבר על דילמת השליטה ועל האירוניה של האוטומציה: במצבים חריגים, הסיכון שבפתרון באוטומציה  עלול לעלות על התועלת שלה ינואר 2014 נוסף הסבר על דילמת השליטה בדף Control-dilemma.htm  
30 בדצמבר, 2013 50 אבי החללית סויוז 11 מהדגימה את הצורך באוטומציה להוסיף הסבר על גורם הזמן בתכן האוטומציה, כולל הנחיות למצבים בהם נדרשת אוטומציה 22  אפריל 2014 נוסף הסבר בפרק Automation.htm  
דצמבר, 2013 הכנות ל מפגש 4 אבי תאונת החללית סויוז 11 להוסיף לבנק האירועים 22  ספטמבר 2013 נוסף כאירוע מספר 50  
דצמבר, 2013 הכנות ל מפגש 4 ראובן התאונה האוירית בנחיתה בנגויה להוסיף לבנק האירועים 25 דצמבר 2013 נוסף כאירוע מספר 55  
דצמבר, 2013 הכנות ל מפגש 4 ראובן התאונה האוירית בקלי להוסיף לבנק האירועים 29 דצמבר 2013 נוסף כאירוע מספר 56  
נובמבר 2013 ארגון המדריך אבי יש קשיים בהתמצאות במינוחים במדריך הוספת מילון מינוחים למדריך נובמבר 2013 מונחים עברו מגוף המדריך והמודל, ובמדריך הוחלפו בהפניות למילון  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 רמי כיצד לשלב את נושא טעויות אנוש בתכן לפי תרחישים לוודא שהנושא מכוסה במדריך 22  אפריל 2014 נושא התכן לפי תרחישים מכוסה בפרק תכן ממשקי התפעול השגרתי, בדף
  HMI-Coordination-assurance.htm
 
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אבי דוגמא מהספר "הברבור השחור". היו חטיפות מטוסים במשך שנים, אבל הציבור העדיף לעצום עיניים, עד ה- 11 בספטמבר. להביא דוגמא זו כהסבר לקושי להעריך את התועלת של שיפורים בתחום החסינות. 13 באפריל 2014    
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 עזרי יש תאונות שקשה מאוד לחזות לפני שהן קרו, כגון, כשלון בנחיתה מטוס איירבאס של לופטהנזה בוורשה בגלל תנאי מזג אויר.

לקשור עם הנושא של מידע למפעיל בנושא הסיכונים לצורך קבלת החלטות

22  אפריל 2014   התאונה נוספה למאגר האירועים כאירוע מספר 62  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 רמי להסביר כיצד תכן לפי תרחישים מונע טעויות אנוש להוסיף הסבר והדגמות דצמבר 2013    
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אלון כיצד מגדירים מתודולוגיה של מעבר מאנקדוטה לתכן אפשר להשתמש באנקדוטות להדגמת הנחיות במדריך. נדחה לשלב הקישור בין המדריך לאירועים  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 רמי, אלון, עזרי כיצד מגדירים את התוקף של דילמת התאמה למשתמש יחיד לעומת לעומת שיתוף משתמשים במערכת עם ממשק תקני הנחיות לאחידות ע"פ גורם הזמן 22  אפריל 2014   נוספו הנחיות בנושא התאמה לתפקיד Task-oriented  
        להוסיף פרק: התאמה לתפקיד 13  אפריל 2014   נוסף פרק "התאמה לתפקיד" בחוצץ
 Task-oriented
 
        להוסיף דף: התאמה למפעילים 13  אפריל 2014 נוסף דף  Adapting-to-operator.htm  
10 במרץ, 2014 מפגש 3 אבי שאלה לגבי הנזק האפשרי של פתרונות אד-הוק לבעיה ספציפית. ייתכן מצב בו אילוץ המערכת לפעול בדרך נתונה יגביל את האפשרות להתמודד עם מגוון של בעיות שצריך לפתור ביומיום להציג במדריך כדילמה, וכללים להחלטה האם להוסיף את הפתרון 13  אפריל 2014   השאלה נוספה כדוגמא לפרק האופטימיזציה לקובץ   The-need.htm  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אבי דילמת ההתרעות בנהיגה להוסיף כדוגמא בנושא ניהול סיכוני ההתרעות 13  אפריל 2014  מהמאמר בכנס ITS לקובצי

Driving-alarms.htm

 
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אבי אנקדוטות בנושא הסחה בנהיגה להוסיף אירוע למאגר 29 במרץ 2014 נוסף אירוע 28  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אביגדור האם יש הגדרה למערכת ידידותית ? להוסיף לתקציר, גורמי הכשל: 22  אפריל 2014  נוספה אבחנה בתקציר. יש שם הפניה למודל

ניתן להפנות משם לספר של שניידרמן מ-1980, לאתר של UPA או להגדרות באינטרנט (כגון, של נייג'ל ביוון)

 
        - זלזול - רשלנות - ויינברג. להוסיף למודל  
        - חוסר אמפטיה - שניידרמן להוסיף למודל  
        - ידע + מודעות - מדריך זה    
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אבי דילמת הרגישות של מסך מגע להגדיר הנחיות לתכן התגובה לנגיעה, ע"פ ניתוח התפקיד, ורגישות לטעויות 13  אפריל 2014  הנחיות בקובץ  Response.htm  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אמנון כדאי להוסיף הנחיות להתאים את מאפייני השימוש הללו, כגון עומס מסך, גם ידנית   13  אפריל 2014 נוסף טקסט המסביר את הבעייתיות בהתאמה כלשהי, אוטומטית או ידנית.  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3   אלון כדאי להוסיף הנחיות להתאים אוטומטית, אן באוטומציה חלקית, מאפייני שימוש כגון עומס מסך    13  אפריל 2014 נוסף טקסט המסביר את הבעייתיות בהתאמה אוטומטית.  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אביגדור כדאי להפנות לבסיס המחקרי בנושא דילמת עומס מסך ניתן להפנות לספרות הקלאסית של זכרון קצר טווח לעומת זכרון ארוך טווח, או לספרות המודרנית של מערכת 1 לעומת מערכת 2 (כהנמן). 13  אפריל 2014

 

נוסף איזכור של תכונת התפיסה הגשטאלטית, המאפיינת מצבים מוכרים, ושל מגבלת הזכרון קצר הטווח, הרלבנטית להתמצאות במצבים בלתי מוכרים.  
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אבי דילמת עומס מסך להגדיר הנחיות לתכן העומס ע"פ תפקיד 13  אפריל 2014

 

נוסף פרק "התאמה לתפקיד" בחוצץ
 Task-oriented

הנחיות לתכן עומס  Display-load.htm

 
13 באוקטובר, 2013 54 אלון חשוב לבדוק את הפער בין המצב התקני לבין המצב בפועל.

הנחיה לייצג את המצב התקני במודל האילוצים המגדיר התנהגות תקינה

7 אפריל 2014 נוספה הגדרה של התנהגות תקינה, והנחיה לגבי תכן היחידה הפונקציונאלית (הפניה)  
  מפגש 3 אלון אירוע של הטענת מטוס אל-על שכמעט הסתיים באסון להוסיף לבנק האירועים

להוסיף כדוגמא לפרק של הפקת לקחים מכמעט-תאונות

21 בדצמבר 2013 נוסף כאירוע מספר 54  
13 באוקטובר, 2013 53 אבי ישום ברירות מחדל במערכות:
  • מצד אחד, ברירות המחדל חיוניות ע"מ להקל על המפעיל בשלב ההיכרות עם המערכת (רמי).
  • מצד שני ברירות מחדל אליהן המשתמש אינו מודע עלולות להיות מסוכנות, ביחוד בתפעול בתנאי לחץ (אבי).
    בקובץ  Parameters-and-data.htm  
        מותר ליישם ברירות מחדל רק בתנאי שמובטח שהמפעיל לא נדרש להיות מודע לערך, כגון, בהגדרת תצורה קבועה למערכת (אבי). 7 אפריל 2014    
        ניתן למנוע טעויות בגין הצבת ערכי ברירות מחדל  על ידי התניה (אמנון) 7 אפריל 2014    
        ניתן למנוע טעויות בגין הצבת ערכי ברירות מחדל על ידי התרעה, כגון הבהוב הנתונים החסרים, ודרישה לאישור המפעיל (שלום). 7 אפריל 2014    
13 באוקטובר, 2013 מפגש 3 אבי ברירת המחדל כגורם לירי אש ידידותית, אפגניסטן 2001 להוסיף לבנק האירועים 27 בנובמבר 2013 נוסף כאירוע מספר 53  
13 באוקטובר, 2013 24 אבי   להמנע ככל הניתן מהצבת ערכי ברירת מחדל בהפעלה ראשונה דצמבר 2013 בקובץ  Parameters-and-data.htm  
13 באוקטובר, 2013 37 רון צורן בעקבות טיפול ברכב, שינוי כיווניות של הסמל על ההגה גורם להטעית הנהג

הנחיה להתחשבות בהרגלי השימוש בתכן הרכבה, ובתכן פעילות תחזוקה

22 אפריל 2014 נוסף פרק מניעת טעויות בתהליכי תחזוקה

 Maintenance.htm

 
13 באוקטובר, 2013 38 רון צורן החלפת בקרת חום בסדין חשמלי זוגי - בעית הגבר הפוך הנחיה להבטחת בחירת הפקד הנכון 7 אפריל 2014 הוכנס לקובץ  Selection.htm  
13 באוקטובר, 2013 39 רון צורן בעיית בטיחות בנהיגה בסגווי בעליה

הנחיות

     
        רון: בתכן - חישוב ההפרש בין המצב הרצוי לבין המצב הנוכחי, וסגירת מעגל בקרה 7 אפריל 2014 הוכנס לקובץ

 Functional-unit/index.htm

 
        אבי: בדיקת בטיחות בשימוש במצבים חריגים 7 אפריל 2014 הוכנס לקובץ  alpha-testing.htm  
13 באוקטובר, 2013 24, 2 אבי תכן פקד תלת מצבי, רגיש לטעויות מפעיל. הנחיות   יושם בקובץ State-selectors.htm  
        אבי: סידור הפונקציות בפקד ע"פ ניתוח סיטואציות תפעול. במצבי חירום - מעברים מהירים צריכים להיות בטוחים: המצבים השכיחים (הפעל\הפסק) בקצוות. 7 אפריל 2014    
        אלון: הפרדה פיסית של הפקדים, בהתאם לתרחיש מרץ 2014    
        ראובן: מניעה ספציפית של מעבר חפוז למוד החריג 7 אפריל 2014    
        אלי: התניית פונקציות חריגות בלחיצה על משבת 7 אפריל 2014    
        אמנון: חסימת מסלולי מעבר ישיר, כגון בידית הילוכים של מכוניות מודרניות 7 אפריל 2014    
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי   הוספת האנקדוטות של רון צורן לבנק האירועים 8 באוקטובר 2013 נוספו כאירועים  מספר 37,38,39, 27  
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי   הוספת האנקדוטה - השעון של סינדרלה, לבנק האירועים מרץ 2014 נוספה כאירוע מספר 24  
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי   הוספת אסון המיכלית טוריי קניון למאגר האירועים אוקטובר 2013 נוספה כאירוע מספר 2  
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי   הגדרה של אירוע תפעולי, כהרחבה של הפרעה, כולל הסחה, תקלה, מצבים קיצוניים וכיו"ב 6 באפריל 2014    
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי   הנחיות לתכן לניהול מבצעים (בניגוד לפעילות שגרתית) 22 באפריל 2014 נוסף מראה מקום בקובץ לקובץ Learning.htm  
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי   הגדרה של מבצע 6 באפריל 2014    
7 ביולי, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי הצעה של רון צורן למצגת במפגש 3 הגדרה של אנקדוטה, והתפקיד שלה בהכנת המרריך לתכן לאבטחת חסינות יולי 2013 הסבר במצגת מפגש 3  
17 ביוני, 2013 הכנה ל מפגש 3 אבי לצורך תיקוף המדריך, ניתן אולי לארגן את האירועים במטריצה, על פי שלבי החסינות יש התחלה של מטריצה כזו באתר, בכתובת
 http://resilience.har-el.com/Res-Matrix-General.htm
לבטל - המטריצה אינה מועילה  
26 במאי, 2013 מפגש 2 ?? רצוי שההנחיות במדריך תהיינה מיושמות בתקנים        
26 במאי, 2013 מפגש 2 ??   בפרק האופטימיזציה - לבחון אפשרות לכימות הסיכונים לעומת התועלות לצורך החלטה על ישום פתרונות בטיחות 13 באפריל 2014 נוסף דיון בנושא זה בדף

/Optimize/Resilience-Evaluation.htm

 
26 במאי, 2013 מפגש 2 נחום האם המדריך יתן מענה רק לאירועים ששימשו להכנתו, על חשבון אירועים אחרים, בלתי צפויים? להסביר מדוע למדריך יש תוקף, שאינו בבחינת "חוכמה לאחר מעשה"   הסבר בפרק המבוא  
          12 באפריל 2014 רה-ארגון של פרק המבוא - בתוספת כותרת "כיצד להשתמש במדריך זה"  
          6 באפריל 2014 נוספו הגדרות של ברבור שחור ואפור  
26 במאי, 2013 מפגש 2 אביגדור יש ביקורת על כך שהמדריך ארוך, מסורבל ומפורט מדי. לארגן מחדש את ההנחיות במדריך, כך שיוצגו בהתאם לניתוח תפקידי מהנדס המערכת, במקום בהתאם למודל החסינות. דצמבר 2013 זה היה שינוי גדול במיוחד, שהתבצע במספר איטרציות  
25 מאי, 2013 17  אבי חסרה במדריך התייחסות למצבים חריגים של מערכות גיבוי. להוסיף הסבר והנחיה לגבי איומים סמויים דצמבר 2013 יש הגדרה בקובץ Hidden-threats.htm

יש הנחיה בקובץ Hidden-threats.htm

 
25 מאי, 2013 17 אבי חסרה במדריך הנחיה לגבי הסיכונים בגין הסתמכות המפעיל על עזרי בטיחות להוסיף הנחיה לגבי סיכון\תועלת בגין עזרי בטיחות 2013 יש הסבר בפרק האופטימיזציה  
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 עזרי לא ברור איך המודל עוזר לתכן לחסינות לבדוק את פרק המבוא 2012 יש הסבר בפרק המבוא  
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 אבנר כדאי להכין גירסא אינטראקטיבית של המודל ושל המדריך, שתנחה את מהנדסי המערכת בתכן לחסינות לפתח אתר של פרויקט החסינות, כולל כל הפעילות: המודל, המדריך, מאגר האירועים וניהול קבוצת העבודה מרץ 2013

http://resilience.har-el.com

זה היה שינוי משמעותי בהיקפו

 
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 אלון ניתן להוסיף הנחיות למנוע כשל על ידי שינוי התנהגות המכונה במצבים חריגים,  כגון, על ידי  limp mode יש לכלול במדריך הנחיות לשינוי התנהגות המכונה. 2013 קובץ  safe-mode.htm  
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 אמנון ניתן כיום לאבחן בקלות מצבים כגון של ברז שסגור בטעות יש לכלול במדריך הנחיות ודוגמאות לגבי חיישנים שיכולים לאבחן מצבי תקלה בחומרה 2013 קובץ hw-fault-detection.htm  
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 אבנר ציפה לחסינות בכלל, ולאו דוקא בנושא טעויות אנוש יש להדגיש שהמדובר בטעות במובן הרחב, כולל מצבים בהם המפעיל נדרש לאתר ולתקן תקלות בחומרה, ולמנוע כשלים בגין טעויות במפרטים ובמימוש. 2012 היה קיים כבר בגירסא הראשונה  
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 אבי תיאור התקלה עם מכונת הקפה להוסיף אירוע למאגר האירועים 23 במרץ, 2014 הוסף כאירוע מספר 1  
5 בפברואר, 2013 מפגש 1 אבי תיאור התקלה ב-TMI להוסיף אירוע למאגר האירועים 23 במאי, 2013 הוסף כאירוע מספר 17  
5 בפברואר, 2013 מצגת רגע הזהב אלון תיאורטית, ניתן לצפות כל תקלה אפשרית, אם משקיעים מספיק זמן וכסף בתהליך הניתוח. ספק אם ניתן להשפיע בדרך של הנדסה על הבטיחות, כאשר העדיפות של ההנהלה היא חסכון בעלויות הפיתוח. להוסיף פרק ניהול סיכונים, הכולל הנחיות לחישוב עלויות כוללות של החלופות השונות, כאשר עלות כוללת מתייחסת גם לעלויות בגין תביעות, ביטוח וכיו"ב. 16 בינואר, 2014 נוסף פרק האופטימיזציה, המשווה בין המערכת המקורית לבין המערכת המשופרת, כולל היבטי עלויות.  
  רגע הזהב אבי   להוסיף הנחיות לאתר ולפעול ברגע הזהב. דצמבר 2013 נוספו הנחיות בקובץ
 Time-to-hazard.htm
 
5 בפברואר, 2013 מצגת רגע הזהב אבנר מההרצאה לא היה ברור מהי ההגדרה של "רגע הזהב." כדאי לחדד את הנושא ולהגדיר את המושג בהגדרה פורמלית. להוסיף הגדרה למדריך. 6 באפריל 2014 נוספה הגדרה של רגע הזהב ושל זמן החסד  
5 בפברואר, 2013 מצגת רגע הזהב צביקה ניתוח אירוע ההתרסקות של המעבורת קולומביה להוסיף את האירוע למאגר האירועים 29 במרץ 2014 אירוע 30  

באתר  במודל  במדריך  בתיקוף  במאגר      אתר זה נערך ומתחוזק על ידי אבי הראל - ארגולייט.    למידע נוסף, נא לשלוח אימייל לכתובת  ergolight@gmail.com .    דף זה עודכן בתאריך 04 Jan 2015.