אופן הפעולה של קבוצת העבודה – תכן לחסינות מערכות

תהליך פיתוח המדריך לתכן לחסינות

פיתוח המדריך נעשה במסגרת קבוצת העבודה "תכן לאבטחת חסינות מערכות" של אילטם. קבוצת העבודה בוחנת את אפשרויות החסינות בפני מצבי התקלה הללו, ודרכים להכללת שיטות החסינות במדריך.

חברי הקבוצה מביאים לקבוצה דוגמאות מתחום העיסוק שלהם, כולל מצבי תקלה מוכרים, והבעייתיות שלהם. הקבוצה דנה באפשרויות החסינות בפני מצבי התקלה הללו, ודרכים להכללת שיטות החסינות במדריך.

על בסיס הדיון בקבוצה, לקראת כל מפגש מרכז הקבוצה מכין גירסא מעודכנת של המדריך, ואחד מחברי הקבוצה מציג נושא בתחום העיסוק שלו.

 

שיתופי פעולה

קבוצת העבודה משתפת פעולה עם קבוצות עבודה אחרות ב INCOSE_IL (כמו: קבוצת ניהול סיכונים) ועם קבוצות עבודה אחרות באילטם ( כמו: קבוצת USABILITY ), וכן עם קבוצות ואיגודים מחוץ לאילטם/INCOSE_IL כמו: המרכז לבטיחות וגהות בטכניון, והאיגוד הישראלי לארגונומיה.

פעילויות משיקות

במסגרת מרכז גורדון בטכניון מתקיימת פעילות של איסוף ועיבוד נתוני אירועים שעשויים לשמש את קבוצת העבודה. הפעילות כוללת:

  • איסוף , פילוח וניתוח מקרי כשל בתפעול המפורסמים בספרות מהארץ ומהעולם
  • הפצת שאלון בנושא לאיסוף מידע ונתונים מחברי INCOSE_IL ואילטם וכן מחברי INCOSE שיכלול איסוף מידע נוסף על מקרי כשל שמוכרים מהנסיון האישי שלהם
  • פילוח וניתוח המידע שיתקבל מהשאלונים כדי להעריך את סוגי האירועים, היקף הבעיה ואף את העלויות הכרוכות באי חסינות המערכות.

הנתונים והאירועים שיודגמו בגירסאות מתקדמות של המדריך יתבססו על שילוב של המחקר במסגרת מרכז גורדון ושל קבוצת העבודה.