תכן לאבטחת חסינות מערכות
  מבוא לאבטחת חסינות   מודל החסינות    המדריך לאבטחת חסינות   תיקוף המודל והמדריך   קבוצת העבודה        

 

תיקוף המודל והמדריך

שיטת התיקוף

במסגרת פרויקט פיתוח המדריך, אנחנו מבקשים לבדוק את התרומה הפוטנציאלית של השימוש בו בתכן מערכת. התרומה הפוטנציאלית היא האפשרות למניעת כשל, על ידי שימוש בהנחיות שבמדריך.

מאגר אירועי כשל בתפעול מערכות

מטרת המאגר לשמש כבסיס נתונים לבחינה ולתיקוף מודל החסינות והמדריך לתכן לחסינות מערכות.

כניסה למאגר אירועי הכשל

אירועי הכשל נאספו ונותחו במסגרת קבוצת העבודה של אילטם. האירועים נאספו משני מקורות:

  • אירועים מפורסמים ממקורות שונים מהספרות ומאינטרנט
  • אירועים בהם התנסו חברי קבוצת העבודה באופן אישי.
אירועי הכשל זמינים לכל מי שמעוניין לבחון את תוקף המודל וההנחיות במדריך.
אפקטיביות המדריך נבחנה בשיתוף קבוצת עבודה של אילטם, בשיתוף אינקוזי. קבוצת העבודה בודקת את ישימות המדריך למספר ניתוחי מקרה.

תוצאות

 התוצאות בהרחבה

 

באתר  במודל  במדריך  בתיקוף  במאגר      אתר זה נערך ומתחוזק על ידי אבי הראל - ארגולייט.    למידע נוסף, נא לשלוח אימייל לכתובת  ergolight@gmail.com .    דף זה עודכן בתאריך 14 Jan 2015.