מודל החסינות - תוכן העניינים

מבוא

החסינות בתפעול מערכת נקבעת על ידי התנהגות הציוד (כגון, מכונות) , המשתמשים בו והמפעילים אותו, כאשר הציוד נימצא במצבים חריגים. המצב החריג הוא תוצאה של הפרעה מהתפעול הנורמלי. לדוגמא, כתוצאה של תקלה ברכיב תקשורת או של רעשי רקע.

פירוט 

 

תיאור כללי של המודל

מודל החסינות בתפעול כולל תיאור של גורמי כשל במונחים של מאפייני תפעול הקשורים במצבי כשל. המודל מבחין בין מחוללי הכשל לבין גורמי הכשל. המודל מתאר את אירוע הכשל כתוצאה של בעיות בתהליך של איתור הפרעות וההתמודדות עימן.

פירוט

 

מודל של תגובת המערכת לאיום

האתגר של המערכת הוא להגיב נכון לאיום, במטרה למנוע את הכשל: להבחין באיום, לזהות אותו, ולסכל אותו, ובמקביל להמנע מהסלמה, לייצב את מצב המכונה, ולהחזיר אותה למצב של תפעול נורמלי. במקרים רבים, בתנאים שהמפעיל אינו מכיר עדיין, ובמסגרת זמן שקשה לעמוד בה.

פירוט

מודל השימוש בהתרעות

הסיכונים בדרגה הראשונה מתייחסים לאיומים, המתוארים לעיל. ניהול הסיכונים הוא על ידי שיתוף המפעיל בידיעה לגביהם, באופן שיבטיח זיהוי האיום ותגובה הולמת.

פירוט

תהליך שיפור המתמיד

מודל החסינות מניח שאף מערכת אינה מושלמת, ושהמפתחים נדרשים להכיר את הבעיות בתפעול, וללמוד את הטעויות בתכן שאיפשרו את הבעיות הללו.

פירוט