המדריך לאבטחת חסינות מערכות

תוכן העניינים

תקציר

מונחים והגדרות ...

מבוא ...

תהליך הפחתת הסיכונים:

 

תקציר

מהי חסינות של מערכת?

חסינות המערכת זוהי היכולת להמשיך ולפעול במצבים חריגים, אליהם המערכת מגיעה כתוצאה מאירועים חריגים.

החסינות מוגדרת במפורט בעזרת מודל החסינות

חסינות ושימושיות

החסינות והשימושיות הן שתי פנים של אותה מטבע. המטרה היא תפעול קל ואמין של המערכת. המושג שימושיות  מתייחס אל קלות התפעול, ואילו המושג חסינות מתייחס אל אמינות התפעול.

מאפייני החסינות

החסינות של מערכת נקבעת על ידי התגובה האוטומטית (של המכונה) להפרעות, ועל ידי האינטראקציות בין מרכיביה בתנאים תחת איומים (הפרעות שלא נפתרו אוטומטית).

מדריך זה מציג מגבלות מוכרות באינטראקציות הללו, וכן עקרונות ושיטות להתגבר על המגבלות הללו.

מטרת המדריך לתכן לאבטחת חסינות

מדריך זה מיועד למפתחי מערכות העוסקים באפיון תהליכי התפעול ותצוגת המידע למשתמשים, המבקשים לצמצם את הסיכונים בגין טעויות במהלך תפעול המערכות.

המדריך כולל הנחיות לתכן מערכות שהן חסינות בפני איומים חיצוניים, תקלות חומרה, ליקויים במפרטי הדרישות, באגים בתוכנה וכשלים בתפעול.

עקרונות באבטחת חסינות

המדריך מבוסס על מודל של חסינות מערכות, הכולל אפיון של מצבי כשל מוכרים מהספרות של טעויות אנוש.

אבטחת חסינות מושגת על ידי תכן למניעת אירועים חריגים, להתמודדות עמם בזמן התפעול, ולהפקת לקחים במצבי כשל.

המדריך כולל הנחיות כיצד להימנע מכשלים של מערכות שונות בתחום מגוונים. הדגש במדריך זה הוא על מערכות בטיחות.

 תהליך הפחתת הסיכוים

לאבטחת חסינות המערכת נדרשת התייחסות בכל שלבי ניהול הפרויקט, לאורך מחזור חיי המערכת, החל משלב הגדרת הצורך וכלה בשלב הפקת הלקחים מאירועי כשל. פרק המבוא כולל סעיף המתאר את הפעילויות לאבטחת חסינות בלשלבים השונים של ניהול הפרויקט.

תהליך אבטחת החסינות זהו תהליך איטרטיבי, המשולב בתהליכי הפיתח והתפעול לאורך מחזור החיים של המערכת.

 

מידע נוסף בנושא תכן לאבטחת חסינות מערכות:
אתר זה נערך ומתחוזק על ידי אבי הראל - ארגולייט  למידע נוסף, נא לשלוח אימייל לכתובת  ergolight@gmail.com   דף זה עודכן בתאריך 22/04/2014