המדריך לתכן לחסינות מערכות

מבוא

כשל למופת:

מכונת הקפה בשער מכון דוד

מדריך זה כולל הנחיות כיצד להימנע מכשלים דוגמת זו של מכונת הקפה, כמו גם של מערכות שונות בתחום מגוונים. הדגש במדריך זה הוא על מערכות בטיחות.

 

עקרונות החסינות

החסינות של מערכת נקבעת על ידי התגובה האוטומטית (של המכונה) להפרעות, ועל ידי האינטראקציות בין מרכיביה בתנאים תחת איומים (הפרעות שלא נפתרו אוטומטית).

מדריך זה מציג מגבלות מוכרות באינטראקציות הללו, וכן עקרונות ושיטות להתגבר על המגבלות הללו.

הנחיות

אבטחת החסינות של ממשקי הפעלה

דרישות החסינות לשלב ההתמחות ולשלב המומחיות שונות, ואף נוגדות, את דרישות החסינות לשלבי ההתנסות הראשונית עם תהליכי התפעול. לפיכך, הדרישות לגבי תהליכים נורמאלים, שהתפעול שלהם הוא ברמה של מומחים, שונות מהדרישות לגבי מצבים חריגים, בהם המפעיל לא התנסה עדיין בעבר.

הנחיות

אופני כשל בניהול ההפרעות

אבטחת חסינות תהליך ניהול ההפרעות

אתגר התכן לחסינות הוא לצמצם את הסיכונים של הפרעות. זאת, בשתי דרכים:

  • מניעת הפרעות

  • גילוי ותיקון מהיר של ההפרעות, עוד לפני שהן הופכות לאיומים.

הנחיות

אופני כשל בתגובה לאיום

אבטחת חסינות תהליך התגובה לאיום

  • אבטחת ייצוב המערכת
  • אבטחת איבחון האיום
  • אבטחת סיכול האיום
  • אבטחת תהליך ההתאוששות מהאיום

הנחיות

אופני כשל בניהול ההתרעות

אבטחת חסינות תהליך ניהול ההתרעות

  • אבטחת ייצור התרעה
  • אבטחת תשומת לב להתרעה
  • אבטחת הערכת הסיכון שבאיום

הנחיות

אופני כשל בתהליך הלמידה

אבטחת תהליך שיפור מתמיד

התכן לחסינות זהו תהליך מתמשך של שיפורים במודל המערכת. בתהליך אבטחת החסינות, אנחנו נדרשים להגדיר תהליך של שיפור מתמיד של חסינות המערכת, על ידי זיהוי ואיבחון של מצבים ואירועים בלתי צפויים.

הנחיות